Vill du se över din försörjningskedja?

Många inköpare har förstått vikten av att ta efter hur alltfler företag förstår fördelarna med att ha produktionen nära sina marknader. Istället för att vara låst till att endast fokusera på lågkostnadsproduktion i tex Kina eller Indien så har man börjat se hur försörjningskedjan blir alltmer robust när det gäller hemtagning av produktion.

Genom att hålla sin produktion nära sina marknader skapar man kortare, flexiblare och effektivare försörjningskedjor som också handlar om miljöhänsyn när de flesta företagen försöker att minska sina klimatavtryck där den direkta effekten blir minskade transportkedjor. Dessutom så har du genom svensk produktion full kontroll på tillverkningsprocessen och vet att alla är auktoriserade och följer de lagar och regler som gäller för att bedriva företag om du jämför detta med Asiatisk produktion där det är svårt att kontrollera mutor, barnarbete etc. som blir en allt viktigare hygienfaktor och ett krav att ha kontroll över och undvika från kunden. Under de senaste åren med alltfler globala kriser visar även forskning på hur den lokala försörjningskedjan klarar kriser desto bättre genom alla led.

Trenden går helt klart mot ett mer självförsörjande system som finns i olika regioner. Att som inköpare jobba strategiskt och i ett nära samarbete med kritiska leverantörer som i sin tur har ett nätverk av underleverantörer i en lokal region kan vara avgörande för att inte hamna i en krissituation i framtiden då man tillsammans arbetar proaktivt för att minska sårbarheten.

Categories
Okategoriserad