Vi tog Guldmedalj!

Glada nyheter! Vi har tilldelats en guldmedalj av EcoVadis för våra insatser inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande. EcoVadis? EcoVadis är som en hållbarhetsdomare för företag.

De granskar hur väl ett företag tar hand om miljö, mänskliga rättigheter och andra viktiga frågor inom detta stora område som hållbarhet innebär. Att bli tilldelade en guldmedalj i EcoVadis är inte bara en milstolpe för oss som organisation, utan också ett löfte till våra kunder, samarbetspartners och intressenter om att vi fortsätter ta ansvar.

Framtiden kräver mer. Vi tar med oss den här framgången och använder den som motivation för att fortsätta driva på arbetet och utveckla oss ytterligare med ännu högre ambitioner framöver för hållbart företagande.

Tillsammans tar vi ansvar och kan göra att svensk industri sticker ut men samverkan krävs då området är stort och komplext.

Categories
Okategoriserad