KUNDEN STÅR I FOKUS.


En viktig del av vårt värdeerbjudande består av projektledning. Vi på Qtech vill långsiktigt arbeta tillsammans med våra kunder och med en strategisk plan kan vi ge kunden extra mervärde. Vi är inköparens förlängda arm och det krävs kontroll och bra planering för att snabbt kunna driva våra projekt effektivt och med rätt fokus. Vi delar upp projekt i två olika kategorier: komplexa eller enkla projekt. 
 
Enkla projekt innebär mer raka produkter och då sker projektledningen via vår sälj/orderfunktion. De mer komplexa projekten kan innefatta ett flertal olika komponenter, operationer och montering/kittning som innebär att många olika spelare är inblandade – då pekar vi ut en ansvarig projektledare. Projektledaren är den som håller ihop caset, tillsammans med kund bygger vi nya värden, arbetar med den ekonomiska skalbarheten och når nya mål.  

På Qtech tillämpar vi agil projektledning och det innebär att vi arbetar snabbrörligt och lägger fokus på rätt saker i rätt tid. Qtech växer och vi har valt en strategi där vi tidigt lägger fokus och engagemang på projektledningen eftersom detta är en viktig funktion när den smarta industrin blir allt mer påtaglig. Världen förändras snabbt och med det förändras även våra kundkrav vilket gör att vi måste sätta samman projekt på ett smart sätt för att kunna leverera kundens förväntade lösning.

På Qtech värdesätter vi dessa delar i projekten: 
 
– Kommunikation genom hela projektet
– Rätt resurser baserat på kundens kravspecifikation
– Leverera i tid externt såväl som internt 
– Kvalitet genomsyrar allt vi gör
– Arbeta smart och med rätt leverantörer
– Kontinuerlig riskbedömning och riskminimering 

Hör av dig till Sofia Davidsson vid eventuella frågor!