PRODUKTION


I vår prototypverkstad tar vi fram maskinbearbetade komponenter snabbt. Vi hjälper våra kunder med utveckling och framtagning från idé till verklig produkt. Att också kunna komma med tekniska infallsvinklar i ett tidigt läge är en styrka, både för kund och för oss.

Ett led i att erbjuda våra kunder mer. Så här tänker vi. Smarta, effektiva och kompletta lösningar. Hela tiden nytänkande och anpassat efter marknadens rörelse.