MÄTTEKNIK


I vårt mätrum jobbar vi med handverktyg såsom skjutmått, mikrometer, tolkar men också ytjämnhetsmätare och för mer krävande mått, såsom form och lägen använder vi oss av mätarm. Är det riktigt kritiska mått

ner på tusendelar samarbetar vi med tredjepart. Att ha ett välinvesterat mätrum ger oss förutsättningar att verifiera det vi levererar. Vi på Qtech Group siktar högt. Om det råder det ingen tvekan.