Socialt Ansvar – Qtech & ISO 26 000

Framtiden är här – det är dags att arbeta hållbart

I framtiden kommer hållbart arbete vara en del av alla företags fokus. Qtech vill och är en del av framtiden och arbetar med hållbara metoder, vilket har genomsyrat hela verksamheten från dag ett. Vi följer forskningen för att utvecklas och därav strävar vi efter att uppnå alla delmål i ISO 26 000 för att ta ett socialt ansvar.

ISO, International Organization for Standardization eller Internationella standardiseringsorganisationen på svenska är världens mest omfattande utvecklare inom internationella standarder. Denna används i dagsläget av många organisationer och företag. ISOs trovärdighet är djupgående då den formas och utvecklas med multi-stakeholder metod för att reflektera den globala mångfalden samtidigt som de identifierar sig som icke-statligt förankrande. På den internationella marknaden finns över 22 000 standarder utvecklade av dess medlemmar, däribland SIS, Sveriges nationella standardiseringsorgan.

Qtech uppnår i dagsläget många av målen för ISO 26 000, en standard som utvecklas för Social Responsibility (SR), som på svenska kallas Socialt Ansvar. Dessa mål består av 7 fundamentala grundprinciper som i sin tur består av diverse delmål.

  1. Ansvarsskyldighet
  2. Transparens
  3. Etiskt uppträdande
  4. Respekt för intressenterna
  5. Respekt för lagen
  6. Efterlevnad av internationella uppförandenormer
  7. Respekt för mänskliga rättigheter.

Läs gärna mer om ISO 26 000 här och mer vad vi gör i frågan här.

Qtech är mest stolt över sitt jämställdhetsarbete, sin hållbara produktion och konsumtion samt sitt miljöarbete. Men även sitt granskande av kvalitets arbetet, sin stabila projektledning och sin miljövänliga lageromsättning.

Exempel på dessa är att Qtech i dagsläget är lika representerat av båda könen, enligt forskning leder ökad jämställdhet på arbetsplatser till bättre hälsa. Vidare är produktionen och det fundamentala arbetet som utförs beläget i GGVV-regionen. Vilket är hållbart ur flertalet aspekter; minskning av antalet transporter och transportsträckor samt ökade antalet arbetstillfällen på landsbygden. Detta leder i sin tur till en renare planet för alla individer som bor och vistas här.

Efterhand kommer vi gå mer in på djupet inom ämnet hållbarhet och då reda ut begrepp och termer samt exakt hur Qtech arbetar för en hållbar framtid för medarbetare, stakeholders och konsumenter.

 Tveka inte på att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Categories
Okategoriserad