Qtechs hållbara produktkedja

Genom hela vår produktkedja och för att produkten ska nå slutkund krävs det ett hållbart och genomtänkt transportsystem och Qtech står för just denna service. Qtech förser många stora företag både i Sverige och i Europa med avgörande delar och/eller färdigmonterade produkter. Kombinationen av vår agila projektledning och våra lokalt förankrade leverantörer blir transportsystemet extra hållbart. 

Minskade CO2-utsläpp för Qtechs kunder

När Qtech involveras i produktkedjan uppstår möjligheter för er som kund att minska era CO2 utsläpp. Våra samarbetspartners och leverantörer är nästan alla placerade i GGVV-regionen samt stora delar av Småland. De gör sitt yttersta för att förse sina kunder med de detaljer som stora företag annars ofta behöver specialbeställda från exempelvis Asien eller liknande länder med låg produktionskostnad men längre produktkedja. Att välja Qtech innebär därför minskade utsläpp eftersom transportsträckan kortas ner avsevärt. Lika viktigt som det är att gagna landsbygden och de lokala aktörer som finns i Sverige och specifikt Småland, är det att gynna det lokala näringslivet och ekonomin.

Kortare leveranstid för produktkedja och säkrare arbetsmiljö 

Inte nog med den minskade mängden transport av varor, kortare leveranstid och montering av slutgiltig produkt så kan vi fram prototyper till kund i vår prototypverkstad. Vi har även lagerhållning, kittning och packning och allt sker på förfrågan – detta gör oss till en agil samarbetspartner som kan förse kunder med en helhetslösning. Att välja Qtech är, som sagt, fördelaktigt för befolkningen både lokalt i Sverige samt för de som vanligtvis arbetar i fabrikerna i exempelvis Asien. När en kund väljer Qtech kan man vara säker på att vi gör vårt yttersta för att tillhandahålla rättvisa arbetsförhållande, rimliga arbetstimmar och en jämställd representativ lön där inget barnarbete utförs. Vi strävar mot att ha god insyn i alla våra leverantörers verksamheter och anstränger oss för att leverera produkter till kund som vi är stolta över. 

Categories
Okategoriserad