Qtech är numera medlemmar i Teknikföretagen

Teknikföretagen är en rikstäckande branschorganisation som tillsammans med sina 4200 medlemmar står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagens arbete strävar mot att förse sina medlemmar med stark konkurrenskraft och detta gör de genom att försöka påverka näringspolitiken inom EU och i Sverige för att tillgodose de innovativa behov som finns samt medlemmarnas utveckling. Teknikföretagen förser även sina medlemmar med ekonomiska analyser och bidra med olika aspekter inom ekonomi. 

Qtech är numera stolta medlemmar. Vi arbetar alltid långsiktigt för att främja våra anställda och samarbetspartners, att vara medlem i Teknikföretagen är en del i detta då kollektivavtal, rådgivning och utbildning inom juridik ingår i medlemskapet.

Kollektivavtal som gynnar 

Vi har gått med i Teknikföretagen specifikt för att genomföra kollektivavtal för våra anställda då kollektivavtal är av yttersta vikt, även ur en arbetsgivares synvinkel. Medlemmarnas anställda främjas och hamnar i fokus. Det är av största vikt för Qtech att skydda och gagna sina anställda och samarbetspartners och därav är ett kollektivavtal som säkerställer rättvis lön, mänskliga rättigheter och fredsplikt extra betydelsefullt. 

Qtech har alltid försökt att följa kollektivavtalen även om vi tidigare inte varit anslutna, efter  anslutning är det ett krav att följa dem vilket i sin tur underlättar för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Kollektivavtal gynnar det vill säga alla inom företaget – både anställda och arbetsgivare. Det leder till trygghet och förenklar många processer, så som rättvis lönesättning och arbetstimmar, samt ger en grundläggande trygghet för den individ som anställs då kollektivavtal håller minimistandard och täcker mer än rådande lagstiftning.

  • Anställningsvillkor såsom minimilön, rätt till semester, korrigerad arbetstid m.fl.a
  • Försäkringar på arbetsplatsen vid exempelvis, föräldraledighet, olyckor eller sjukdom. 
  • Tjänstepension 
  • Anpassning rörande den specifika branschen eller organisationen. 

Ett samarbete för och tillsammans med Qtechs anställda

​Det är, som sagt, också positivt för Qtech från ett arbetsgivarperspektiv då Teknikföretagen förser en med ramar för framtida anställningar. Eftersom Qtech är inne i en tillväxtfas tillåts vi ställa viktiga krav ur ett ESG-perspektiv (Environmental, Social & Governance) som möjliggör anställdas rätt att utöva kollektiva förhandlingar. Att vara medlem i Teknikföretagen gynnar Qtech då dess attraktivitet kan leda till framtida anställningar eftersom matchning av förmåner kan erbjudas av större företag. Vidare förses anställda och samarbetspartners med tidig information om framtida förändringar inom juridik, exempelvis förändring i arbetslagar, förordningar och vad som anses vara branschens främsta praxis. Att kunna säkerställa rättvis behandling och bra arbetsförhållanden ökar transparensen i leveranskedjan för oss och våra kunder. 

Qtech har inlett medlemskapet i syfte att just främja och gagna, inte bara våra egna utan alla anställdas rätt till rättvisa villkor på sin arbetsplats.  

Categories
Okategoriserad