Lär dig hitta besparingar i din organisation

När man förenklar komplexiteten i sin försörjningskedja leder det ofta till flertalet besparingsmöjligheter. Ett sådant grepp kan vara att leverantören utför viss montering av komponenterna, som gör att kunden inte behöver slutföra all sin montering i produktionen.

Det tillsammans med att leverantören tillhandahåller en lagerhållning innebär en direkt besparing i form av minskat monteringsarbete och lagerhållning för kunden. Det faktum att inköpsavdelningen inte behöver beställa från flertal leverantörer är viktigt ur flera aspekter. Dels att man minimerar den tid som tidigare krävts för planering av leverantörsinköp men framförallt frigör bundet kapital i lagret när leverantören tillhandahåller lagerhållningen och som tillsammans med en logistiklösning ökar kundens lageromsättningshastighet. Overheadkostnad och att kunna räkna på en total kostnadsbild är idag ett faktum. Resultatet blir ofta större besparingar som gör att er verksamhet istället kan fortsätta investera i i viktiga utvecklingsprojekt för att ta fler marknadsandelar.

Categories
Okategoriserad