KVALITET, MILJÖ OCH HÅLLBARHET ÄR VIKTIGT FÖR OSS.


På Qtech Group jobbar vi med ständiga förbättringar både vad det gäller kvalitet , miljö  och hållbarhet.

Som ett bevis på vad kvalitet och miljö betyder för oss så har vårt certifieringsorgan Qvalify certifierat oss enligt internationella standarderna ISO9001 samt ISO14001.

Under våren 2023 gick Qtech Group med i EcoVadis som är den ledande leverantören av hållbarhetsutvärderingar. Tack vare våra satsningar på hållbarhet de senaste åren har vi tilldelats en guldmedalj, något vi är både glada och stolta över.  

Vårt motto är att alltid jobba tätt ihop med våra samarbetspartners och ställa höga krav på dem i våra höga ambitioner på hållbarhet och kvalitet.

Vår ambition är att alla våra kunder skall känna att Qtech Group jobbar för att ständigt förbättra sig gällande hållbarhet och kvalitet samt att vårt mål är att bli en ledande samarbetspartners för våra befintliga kunder samt nya kunder.


Klicka på respektive bild för att få tillgång till våra certifikat >>