KVALITET OCH HÅLLBARHET ÄR VIKTIGT FÖR OSS.


På Qtech jobbar vi med ständiga förbättringar både vad det gäller kvalitet samt miljö.

Som ett bevis på vad kvalitet och hållbarhet betyder för oss så har vårt certifieringsorgan Qualify certifierat oss enligt internationella standarderna ISO9001 samt ISO14001.

Vårt motto är att alltid jobba tätt ihop med våra samarbetspartners och ställa höga krav på dem i våra höga ambitioner på hållbarhet och kvalitet.

Vår ambition är att alla våra kunder skall känna att Qtech jobbar för att ständigt förbättra sig gällande hållbarhet och kvalitet samt att vårt mål är att bli en ledande samarbetspartners för våra befintliga kunder samt
nya kunder.


Tryck på respektive bild för
att få tillgång till våra certifikat >>