Integritetspolicy

Vår avsikt är att vara transparenta med hur din information används och vill med denna sida förtydliga vårt arbete med detta. Som användare eller besökare av vår webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs här nedan. 

Personuppgiftsansvar

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår webbplats. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta. 

Varför samlar vi in uppgifter?

Qtech Group samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden och tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats. Om vi till exempel ser att många besöker en viss sida kan vi anta att det är vad som många upplever som intressantast och styra innehållet därefter. Ett annat exempel är att om vi ser att många klickar på ett specifikt ämne i våra e-postutskick eller laddar ner en viss typ av guide så kan det hjälpa oss att skriva mer om just det ämnet eller anpassa vår tjänst därefter.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om nyheter och tjänster från oss samt delge guider, information som vi, baserat på vad vi vet om dig bedömer du kan ha ett intresse eller behov av. Du kan närsomhelst be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. I våra e-post utskick kan du själv klicka på länken “Avsluta prenumeration” eller kontakta oss på mail.

Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Qtechgroup så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
  • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker, vilka knappar du trycker på mm.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss

Personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i vår blogg och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär. Vi har till exempel event, guider, case och annat innehåll där vi frågar efter vissa uppgifter. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från våra databaser.

Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.

Du kan finnas med i vårt marknadsföringsregister baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, och att det motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Baserat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida). Vi använder dina uppgifter för att via utskick ta kontakt med dig och du kan enkelt avregistrera dig från vidare utskick, välja vilken typ av information du vill få eller helt enkelt be oss att ta bort dig helt från våra databaser. Vi ser inget värde i att du får information du inte vill ha. Du kan enkelt avregistrera dig själv via en länk i våra mail eller höra av dig till oss.

Hur länge sparar Qtech Group dina personuppgifter?

Har du själv initierat kontakt med oss (genom att bland annat ladda ner white papers eller anmält dig till ett event) så kommer vi lagra dina kontaktuppgifter tills du eller Qtechgroup av någon anledning vill avsluta kontakten. Detta gör du enklast att kontakta oss. Om vi har initierat kontakten lagras dina data så länge vi tror det finns ett ömsesidigt intresse/behov för detta. Vi går löpande igenom vår databas och tar bort kontakter som inte visar ett intresse vid kontakt, såsom att inte längre öppna mail de fått skickade till sig.

Informationssäkerhet

Vi på Qtech Group är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Frågor angående integritetspolicyn?

Om du har frågor eller synpunkter gällande Qtech Group integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss