Hur är det att driva ett hållbart företag?

Det som är grundläggande för företag som drivs hållbart är den lönsamhet man tar del av genom att miljö och omgivning i samhället inte påverkas negativt av företaget eller dess verksamhet. Samhälle, miljöhänsyn och den lönsamhet man genererar går alltså hand i hand och där det hållbara perspektivet ska genomsyra alla delar av organisationen.

Vad innebär hållbarhet?

Enkelt uttryckt kan man dela upp hållbarhet i miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Hur applicerar man hållbarhet på ett företag och dess verksamhet? 

När Qtech pratar hållbarhet är det utifrån de komponenter som är grundstenarna för verksamheten – våra samarbetspartners och den insats vi kan göra tillsammans med dem och för de människor och miljö som blir påverkade av våra gemensamma verksamheter. Detta göra vi genom att implementera hållbara aspekter och ta ansvar, engagera oss och prioritera, vara transparanta genom hela vår värdekedja och se vår påverkan på samhällsutvecklingen. 

Hållbart företagande – från affärsidé till produktion & transport

Affärsidé, arbetsplats, styrning & ledning, produktion, produkt, återvinning, kommunikation, utveckling & design, distribution & transport är områden där vi på Qtech arbetar dagligen för att minska vårt negativa CO2-avtryck. På så sätt ser vi de affärsmöjligheter där ett hållbart arbetssätt innebär användning av resurser effektivt. 

Inom allt från affärsidé till produktion och transport finns en hållbar aspekt med. Att välja Qtech som din samarbetspartner eller exempelvis projektansvarige ger ert företag möjlighet att arbeta med att gagna, inte bara närproducerat som innebär kortare transporter till slutkund, utan även ett arbete och respekt för alla människors lika värde och hållbara arbetsplatser med goda arbetsförhållanden.

Qtechs hållbara ägandeskap 

Vid totalt hållbart ägandeskap tar man som företag ansvar för hela processen och minimerar dolda kostnader, både för kund, leverantör och samhället. Dolda kostnader för företag kan innebära att en kostnad dyker upp vid ett senare tillfälle under produktens livscykel som man ej räknade med från början. Detta kan leda till att det inte endast är inköpspris som behöver kalkyleras utan att det kan finnas andra dolda kostnader – beroende på produkt – vilket i sin tur har en påverkan på samhället i stort, både människor och miljö.  

På Qtech tar vi de dolda kostnaderna i beaktande, bland annat genom vår projektledning och vårt engagemang i den lokala bygden. Vi har gedigen kunskap och arbetar hållbart inom varje del i processen – från verkstad till slutprodukt hos kund. Här på Qtech arbetar vi dagligen tillsammans inom detta område och för att effektivisera för alla som blir påverkade av försörjningskedjan.

Vi finns där ni finns, nära kunden fast med ett hållbart och klimatsmart perspektiv och vi arbetar i enlighet med de Globala Målen uppsatta av FN. Vi har även, som tidigare nämnts, satt upp en rad olika fokusområden som täcker alla delar av vår verksamhet och som genomsyrar och gagnar våra samarbetspartners och deras samhällspåverkan. 

Det hållbara arbete vi utför är integrerat rakt igenom och implementerat på varje avdelning. Med hållbart företagande så som Qtechs, genererar vi hållbar vinst, inte bara för ägare, utan för våra anställda, samarbetspartners och för samhället där vi verkar.

Categories
Okategoriserad